In Leviticus 23:15-22 staat dat Pinksteren vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden. De Israëlieten dienden dan nieuwe offers te brengen. De gedenkdag heette ook het feest der eerstelingen of Sjavoeot: de eerste vruchten van de oogst en het nieuwe vee moesten aan de Heere gegeven worden. Het feest wijst in de uitleg van de rabbijnen ook naar het feit dat God de Tien Geboden op de berg Sinaï heeft gegeven, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.
Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11).
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest.
Dat we gedragen door Gods Geest met dezelfde kracht en liefde voor Jezus het evangelie van onze Heiland door mogen geven. Dat de mensen zich zullen verbazen dat Jezus niet dood is maar leeft!!
 
Fijne Pinksterdagen,
Stricta Via
We mochten samen met de PKN gemeente Elim een prachtige paasdienst verzorgen. Vooraf was er een samenzijn met een broodmaaltijd en daarna de dienst. De reacties na de dienst waren weer hartverwarmend. We willen iedereen die meegewerkt heeft aan de dienst bedanken en wat ons betreft graag tot een volgende keer.
 
We gaan ons nu voorbereiden op de jeugddienst in de gereformeerde Johanneskerk Sint-Jansklooster. De dienst wordt voorgegaan door kandidaat PJ Lok. Thema is "Hoe kijk jij?".
Willen we de wonderen van onze Vader zien? Of staan we er eigenlijk helemaal niet voor open. Zien we alleen wat we zelf graag willen zien, wat past in ons straatje of durven we de juiste bril op te zetten en de tekenen van God tot ons te nemen. De dienst begint om 19.00 uur. Kom jij ook?
Het optreden in de HK Zuidwolde ligt alweer 3 weken achter ons maar we kunnen er nog steeds dankbaar en met heel veel plezier op terugkijken. Een mooie dienst waarin we ook de samenzang mochten begeleiden. De vele reacties na de dienst waren ook heel positief en wat ons betreft heel graag tot een volgende keer. We willen hierbij iedereen die de dienst mogelijk heeft gemaakt bedanken en ook zij die mee hebben geholpen bij het in- en uitladen van de spullen. Het was top!.
 
Aankomende zondag, 9 april, spelen we in de PKN Elim. Voorganger in deze parapludienst die om 10.00 uur begint is Henk Mulderij. Wij zullen naast nummers uit ons repertoire ook de samenzang begeleiden. Jij komt toch ook?
Wat een mooie dienst mochten we hebben in dorpshuis de Cirkel in Noordscheschut. De opkomst was super en er werd uit volle borst met ons meegezongen. Ook na de dienst mochten we mooie woorden ontvangen over wat de dienst voor veel bezoekers heeft betekend. Iedereen die meegewerkt heeft bedankt en wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.
We spelen zondagmorgen 12 maart a.s. in de Hervormde Gemeente Zuidwolde. De dienst die wordt voorgegaan door ds. H. Bakhuis uit Hoogeveen begint om 10.00 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Jij komt toch ook?.

We zijn bezig met de voorbereidingen van de voorjaarsdienst 5 maart aanstaande in dorpshuis de Cirkel Noordscheschut. Deze dienst, georganiseerd door de interkerkelijke evangelisatie commissie Noordscheschut/Nieuweroord, gaan we volledig verzorgen. Het thema is "Vandaag" en de dienst begint om 19.00 uur. Een hele mooie gelegenheid om elkaar en God te ontmoeten. Jij komt toch ook?.

De kerstnachtdienst in dorpshuis de Tiphof Geesbrug was een prachtige afsluiter van het jaar 2022. De opkomst was geweldig en de reacties na de dienst waren hartverwarmend. Dank jullie wel voor je komst en heel graag tot een volgende keer. Ook willen we iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de dienst, het was super geregeld.

Na een hectische tijd van Corona kwamen de aanvragen dit jaar langzaam op gang maar dat gaf ons mooi wat extra tijd om onze eerste CD met 3 eigen nummers op te nemen. Heel blij met het eindresultaat en wie weet wat het volgende jaar ons brengt?.

We mochten dit jaar onze medewerking verlenen aan 7 diensten; Elim, Hoogeveen (2x), Drijber, Hollandscheveld, Haulerwijk en Geesbrug. Vier diensten hebben we volledig mogen verzorgen wat best een hoog aantal is vergeleken met andere jaren. Mooie diensten waarin we warm ontvangen zijn en waar we mooie herinneringen aan bewaren. Ook in het nieuwe jaar staan alweer nieuwe optredens op de agenda en wat ons betreft weer een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten.

We willen het jaar afsluiten met het bedanken van alle mensen die bij onze optredens aanwezig waren en natuurlijk ook de gemeentes die ons dit jaar geboekt hebben. We wensen iedereen Gods rijkelijke zegen en een goed en gezond 2023. Dat het weer een mooi muzikaal jaar mag worden waarin we het evangelie van onze Heer Jezus Christus op heel veel plaatsen mogen verkondigen. Heel graag tot ziens.

Copyright © 2023 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.