leden1 TD_Elim leden2

Jeugddienst in de gereformeerde Johanneskerk Sint Jansklooster

 

 

We mochten samen met de PKN gemeente Elim een prachtige paasdienst verzorgen. Vooraf was er een samenzijn met een broodmaaltijd en daarna de dienst. De reacties na de dienst waren weer hartverwarmend. We willen iedereen die meegewerkt heeft aan de dienst bedanken en wat ons betreft graag tot een volgende keer.
 
We gaan ons nu voorbereiden op de jeugddienst in de gereformeerde Johanneskerk Sint-Jansklooster. De dienst wordt voorgegaan door kandidaat PJ Lok. Thema is "Hoe kijk jij?".
Willen we de wonderen van onze Vader zien? Of staan we er eigenlijk helemaal niet voor open. Zien we alleen wat we zelf graag willen zien, wat past in ons straatje of durven we de juiste bril op te zetten en de tekenen van God tot ons te nemen. De dienst begint om 19.00 uur. Kom jij ook?

 

  

 

 

Wie zijn wij

 Welkom op de website van gospelband Stricta Via.

De betekenis van de bandnaam is: "smalle weg".  Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden (Matteüs 7:14).

We zijn een enthousiaste Hoogeveense gospelband die bestaat uit 3 muzikanten en een zanger. Ons doel is met zang en muziek mensen bekend te maken met het evangelie van onze Heer, Jezus Christus. Dit willen we bereiken door eigentijdse gospel te brengen waar de mensen naar kunnen luisteren en het liefst vlot mee kunnen zingen, muziek die de mensen raakt en waar ze iets mee kunnen.

We werken vaak mee aan diensten in kerken en aan tentdiensten maar spelen ook graag op andere gelegenheden waar een gospelband een hele mooie invulling geeft. Dat kunnen er vele zijn zoals festivals, jaarmarkten, jeugdhonken en ga zo maar door.

In onze agenda kun je zien waar en wanneer we een optreden hebben, misschien is er wel een bij u of jou in de buurt. Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wat ons betreft, heel graag tot gauw.

  

 

Wij wensen iedereen gezegende pinksterdagen

 
In Leviticus 23:15-22 staat dat Pinksteren vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden. De Israëlieten dienden dan nieuwe offers te brengen. De gedenkdag heette ook het feest der eerstelingen of Sjavoeot: de eerste vruchten van de oogst en het nieuwe vee moesten aan de Heere gegeven worden. Het feest wijst in de uitleg van de rabbijnen ook naar het feit dat God de Tien Geboden op de berg Sinaï heeft gegeven, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.
Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11).
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest.
Dat we gedragen door Gods Geest met dezelfde kracht en liefde voor Jezus het evangelie van onze Heiland door mogen geven. Dat de mensen zich zullen verbazen dat Jezus niet dood is maar leeft!!
 
Fijne Pinksterdagen,
Stricta Via
 

 

Copyright © 2023 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.