Startzondag in de Emmaüs Gemeente Schuinesloot

 

Na de vakantie gaan we ons voorbereiden op de startzondag, 8 september aanstaande,  in de Emmaüsgemeente Schuinesloot.

‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019. ‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van vorig jaar, ‘een goed gesprek’. De Bijbel ligt als boek van God immers aan de basis van ons geloven. En als we leren met de verschillende stemmen in de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat om elkaars verschillende manieren van geloven te begrijpen en te aanvaarden. Het voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet vanzelfsprekend. In veel gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet automatisch als ‘goed verhaal’ worden ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen verhaal raken, anders blijft het te abstract. Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. Een goed verhaal laat je niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen. Graag willen we ons verhaal delen met jou. De dienst begint om 10.00 uur en de toegang is vrij, wel is er een collecte. Wat ons betreft, graag tot dan.

  

 

Wie zijn wij

 

Welkom op de website van gospelband Stricta Via.

De betekenis van de bandnaam is: "smalle weg".  Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden.  Matteüs 7:14

We zijn een enthousiaste Hoogeveense gospelband die bestaat uit 3 muzikanten en een zanger. Ons doel is met zang en muziek mensen bekend te maken met het evangelie van onze Heer, Jezus Christus. Dit willen we bereiken door eigentijdse gospel te brengen waar de mensen naar kunnen luisteren en het liefst vlot mee kunnen zingen, muziek die de mensen raakt en waar ze iets mee kunnen.

We werken vaak mee aan diensten in kerken en aan tentdiensten maar spelen ook graag op andere gelegenheden waar een gospelband een hele mooie invulling geeft. Dat kunnen er vele zijn zoals festivals, jaarmarkten, jeugdhonken en ga zo maar door. We doen maximaal twee diensten met samenzangbegeleiding per maand omdat dit nogal wat voorbereiding vergt, een extra optreden doen we wel als we uitsluitend nummers uit ons eigen repertoire hoeven te spelen. In onze agenda kun je zien waar en wanneer we een optreden hebben, misschien is er wel een bij U of jou in de buurt. Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Wat ons betreft, heel graag tot gauw.

 

 

Zomerstop

 

 

We hebben samen met de bezoekers van de openluchtdienst op camping de Eikenhof Hollandscheveld het seizoen 2018-2019 afgesloten. Wat een geweldige mooie dienst hebben we samen mogen hebben. Iedereen die aanwezig was bedankt en natuurlijk alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en de goede zorgen. Ook willen we ds. Wiekeraad bedanken voor zijn medewerking, we hebben evenals vorig jaar genoten van zijn manier van voorgaan in de gemeente en het was fijn elkaar weer te zien en te spreken. We gaan nu een zomerstop inlassen en genieten van een paar weken rust.

We zullen het de komende maanden zonder onze bassist Marc Meeusen moeten doen. Marc zal binnenkort worden geopereerd en heeft daarna een periode van herstel nodig. We wensen hem en zijn familie een succesvolle operatie, voorspoedig herstel en bovenal Gods bijstand toe in deze spannende periode. We zijn dankbaar en blij dat Henri Wasse zijn plaats als bassist gaat innemen zodat we de gemeentes kunnen blijven bedienen. God is groot!!. We wensen Henri heel veel succes en Gods zegen toe met de voorbereidingen die hiervoor nodig zijn. 

Ons eerstvolgende optreden zal zijn op 8 september 2019 in de Emmaüs Gemeente Schuinesloot. De dienst begint om 10.00 uur. Meerdere details van de dienst volgen later. Wat ons betreft, graag tot dan.

Copyright © 2019 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.