Overgangsdienst in de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande

 

Het blijft een bijzondere dienst, de Cascaderun-kerkdienst in de N.G.K. Hoogeveen. Het was voor de vierde keer achtereen dat we deze jaarlijks terugkerende kerkdienst mochten begeleiden en ook deze keer was het weer genieten van elkaar en Gods aanwezigheid. Onze dank aan iedereen die deze dienst mogelijk heeft gemaakt en de goede zorgen. Ook bedankt voor de prachtige bloemen die we na afloop van de dienst mochten ontvangen. Wat ons betreft heel graag tot een volgende keer.

We gaan ons na de meivakantie voorbereiden op de overgangsdienst in Nieuwlande. Deze dienst vind plaats in de Protestantse Evangelisatie en begint om 10.00 uur. We zullen naast eigen repertoire ook de dienstbegeleiding verzorgen. De toegang is vrij, wel is er een collecte. Wat ons betreft heel graag tot dan.

 

Wie zijn wij

 

Welkom op de website van gospelband Stricta Via.

De betekenis van de bandnaam is: "smalle weg".  Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden.  Matteüs 7:14

We zijn een enthousiaste Hoogeveense gospelband die bestaat uit 3 muzikanten en een zanger. Ons doel is met zang en muziek mensen bekend te maken met het evangelie van onze Heer, Jezus Christus. Dit willen we bereiken door eigentijdse gospel te brengen waar de mensen naar kunnen luisteren en het liefst vlot mee kunnen zingen, muziek die de mensen raakt en waar ze iets mee kunnen.

We werken vaak mee aan diensten in kerken en aan tentdiensten maar willen ook graag spelen op andere gelegenheden waar een gospelband een hele mooie invulling zal geven. Dat kunnen er vele zijn zoals festivals, jaarmarkten, jeugdhonken en ga zo maar door.... 

Wat ons betreft, graag tot gauw.

 

 

Pinksteren, het begin van de kerk gemeente

In Leviticus 23:15-22 staat dat Pinksteren vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden. De Israëlieten dienden dan nieuwe offers te brengen. De gedenkdag heette ook het feest der eerstelingen of Sjavoeot: de eerste vruchten van de oogst en het nieuwe vee moesten aan de Heere gegeven worden. Het feest wijst in de uitleg van de rabbijnen ook naar het feit dat God de Tien Geboden op de berg Sinaï heeft gegeven, vijftig dagen na de uittocht uit Egypte.

Na Jezus’ dood verwachtte niemand nog iets van de leerlingen. Ze waren nog maar een klein, onbetekenend groepje. Ze voelden zich als verloren wezen van hun Meester. Maar in plaats daarvan vond er een onverwachte en verbluffende gebeurtenis plaats. De mensen waren verbaasd en zeiden: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Hand. 2, 11).
De Kerk die op Pinksteren werd geboren, is een wonderlijke gemeenschap. Gods kracht bracht haar tot stand. Een nieuwe boodschap, de verrijzenis van Christus, wordt verkondigd. En dit in een nieuwe taal. Het is de universele taal van de liefde. De leerlingen, getooid met kracht van bovenaf, hebben nu de moed om te spreken. Enkele minuten voordien waren ze nog allemaal angstig. Maar nu hebben ze de moed om op een onbevangen manier te spreken. En dit vanuit de vrijheid van de Heilige Geest.

Dat we gedragen door Gods Geest met dezelfde kracht en liefde voor Jezus het evangelie van onze Heiland door mogen geven. Dat mensen zich zullen verwonderen dat Jezus niet dood is maar leeft!!

Fijne Pinksterdagen

   

  

 

Copyright © 2019 STRICTA VIA. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.